Thông báo tuyển sinh các lớp tiếng Anh, Tin học hè 2018
07/06/2018 | 3454 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Số: 05 /NNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 6  tháng 6  năm 2018

THÔNG BÁO 
V/v Tuyển sinh các lớp tiếng Anh, Tin học hè 2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của cán bộ, giảng viên cũng như sinh viên trong và ngoài Trường, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh liên tục tổ chức tuyển sinh các lớp Ngoại ngữ, Tin học.

1. Chương trình đào tạo:

STT

Tên khóa học

Thời lượng

(tiết)

Học phí

(vnđ)

Thời gian

khai giảng

1

Tiếng Anh giao tiếp sơ cấp

(Dành cho người mới bắt đầu, hoặc mất căn bản)

100

1.500.000

Khai giảng đợt 1: 24/6/2018

Khai giảng đợt 2: 15/7/2018

 

2

Tiếng Anh giao tiếp nâng cao

100

2.000.000

3

Ngữ pháp và từ vựng cho người mới bắt đầu

60

850,000

4

Ôn luyện tiếng Anh A2 quốc tế

60

1.200.000

5

Ôn luyện tiếng Anh A2 nội bộ

40

650.000

6

Tiếng Anh  B1 – theo chuẩn Vstep

60

1.200.000

7

Toeic luyện đề

60

800.000

8

Toeic (đầu ra 300-450);

90

1.200.000

9

Tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em (từ 8 tuổi trở lên)

60

850.000

10

Tin học cho người đi làm

40

750.000

 

Khuyến học:

- Học viên được tham gia học thử;

- Giảm 10% học phí cho tất cả các học viên là cán bộ, giảng viên, con cán bộ, giảng viên của Nhà Trường và cho sinh viên nếu đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên;

- Giảm 15% cho học viên cũ của Trung tâm.

2. Địa điểm học:  Giảng đường GK1, GK2 - ĐH Kinh tế & QTKD (Phường Tân Thịnh - Thái Nguyên)

3. Đăng ký: Đăng ký qua hotline: 0988 277 883 (Cô Hà Ninh) – 0983 080 478 (Thầy Hồng); hoặc đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (phòng 101, Giảng đường GK2).

Xin chân thành cảm ơn!

 Nơi nhận:

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường;

- Đăng tải Website;

- Lưu NNTH.

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

 

Đoàn Mạnh Hồng