Thi tiếng Anh trình độ A2 chuẩn đầu ra cho sinh viên
24/03/2018 | 3503 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ &QTKD
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

            Thái Nguyên, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG B��O

V/v tổ chức thi tiếng Anh trình độ A2 chuẩn đầu ra cho sinh viên

 

            Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo kế hoạch ôn luyện và thi tiếng Anh trình độ A2 chuẩn đầu ra cho sinh viên Nhà trường, cụ thể như sau:

1.      Thời gian:

     a.      Ôn luyện: Khai giảng 29/3/2018 (học 12 buổi)

     b.      Thi: 22/4/2018

2.      Kinh phí

     a.      Học phí ôn luyện: 650.000đ/học viên

     b.      Lệ phí thi: 260.000đ/thí sinh

3.      Thủ tục đăng ký

     a.      Phiếu đăng ký theo mẫu (tải về tại: goo.gl/h9T5Bd)

     b.      02 ảnh thẻ 3x4

     c.      Bản photo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư

4.      Thời hạn đăng ký thi

     Trước ngày 10/4/2018

5.      Liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Phòng 507 Nhà Hiệu bộ;

SĐT: 0983.080478 – email: cfi@tueba.edu.vn

Facebook: https://facebook.com/tuyensinngoaingutinhoc

Hoặc đăng ký trực tuyến tại: goo.gl/Dt8eaZ

            Trân trọng thông báo!

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

(đã ký)

 

Đoàn Mạnh Hồng