Hội nghị học tập và quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII
24/02/2017 | 3041 lượt xem

Hội nghị học tập và quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII

PGS.TS Trần Chí Thiện – Bí thư Đảng ủy Nhà trường khai mạc Hội nghị

Sáng ngày 17/1/2017, BCH Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII đến toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Đến dự Hội nghị có PGS.TS Trần Chí Thiện – Bí thư Đảng ủy Nhà trường – Viện Trưởng Viện Kinh tế xanh; Ban Giám Hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và toàn thể đảng viên, CBVC của Nhà trường.

PGS.TS Trần Chí Thiện trình bày Nghị quyết số 04 và Chương trình hành động tới toàn Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã báo cáo tới toàn Hội nghị Nghị quyết số 04-NQ-TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp đó, đồng chí Đỗ Anh Tài - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo với Hội nghị về Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

PGS.TS Đỗ Anh Tài trình bày Nghị Quyết số 05,06 và Kết luận số 09 trước Hội nghị

Sau khi nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Khóa XII, căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy Nhà trường đã xây dựng chương trình hành động số 08-Ctr/ĐU ngày 17 tháng 01 năm 2017 về việc “thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, cụ thể hóa bằng 14 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên và những nhiệm vụ được thực hiện theo lộ trình do PGS.TS Trần Chí Thiện trình bày.

Sau việc học Nghị quyết, mỗi đảng viên, quần chúng ưu tú đều viết thu hoạch và hành động cụ thể của cá nhân, tùy theo vị trí công tác của mình. Đây là bước chuyển hóa từ nhận thức đến hành động, thực hiện tốt phương châm “nói đi đôi với làm” và “làm nhiều hơn nói”.