TUEBA khẳng định chất lượng đào tạo bằng tỷ lệ sinh viên có VIỆC LÀM sau tốt nghiệp
08/05/2018 | 2957 lượt xem

TUEBA khẳng định chất lượng đào tạo bằng tỷ lệ sinh viên có VIỆC LÀM sau tốt nghiệp

  Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 của Chính phủ đã xác dịnh mục tiêu đào tạo của giáo dục đại học là: “Đào tạo ra những con người có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, năng lực tự tạo việc làm và khả năng thích ứng với những biến động của thị trường lao động...”. Nhận thức sâu sắc về việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới, trong những năm qua, bằng những nỗ lực, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo: Cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo theo hướng hiện đại, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tăng cường thực hành, thực tập, tổ chức câu lạc bộ tuổi trẻ sáng tạo, chú trọng giáo dục cho sinh viên những kỹ năng mềm về giao tiếp, xử lý tình huống, ngoại ngữ, tin học, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học... Sau 4 năm học, từ những sinh viên bỡ ngỡ ngày nào nay đã trở nên chững chạc, có kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng cần thiết để trở thành người lao động tốt.

Nhà trường luôn nỗ lực trong việc gắn kết với các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội việc làm cho SV ngay từ khi các em đang còn ngồi trên ghế Nhà trường

Để minh chứng cho những số liệu sinh viên sau khi ra trường có việc làm, Nhà trường đã tiến hành khảo sát thực trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp năm 2016 thì thấy: phần đa sinh viên sau khi tốt nghiệp 1 năm đều có việc làm (chiếm tỉ lệ 96,9% số sinh viên được khảo sát) trong đó đến 87% việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, chỉ một số ít sinh viên chưa có việc làm hoặc đang theo học nâng cao. Điều này chứng tỏ, khả năng tìm việc cũng như tự tạo việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp của Nhà trường là rất tốt. Khu vực làm việc của sinh viên sau tốt nghiệp chủ yếu nằm ở thành phần kinh tế tư nhân (62%) và các công ty liên doanh với nước ngoài (24%) với mức thu nhập bình quân 5-10 triệu đồng/ tháng, còn lại khu vực Nhà nước (2-4 triệu đồng/tháng) và tự tạo việc làm, kinh doanh cá thể (trên 10 triệu đồng/tháng) chiếm một tỉ lệ nhỏ. Điều này chứng tỏ khả năng nắm bắt thông tin, thích ứng với nhu cầu xã hội hiện đại, hội nhập với thời cuộc của sinh viên TUEBA cũng rất nhạy bén. Sinh viên không còn có tư tưởng cần phải bám trụ vào Nhà nước mà đã thực sự dám dấn thân vào những công việc đòi hỏi sự năng động, chấp nhận khó khăn, thử thách.

Phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp của các doanh nghiệp tại Trường

Ngày 03/01/2018, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường cao đẳng, đại học Việt Nam cấp. Nhà trường đang từng bước khẳng định sự phát triển cả về chất và về lượng. Hiện nay, nhà trường đã có 476 cán bộ viên chức trong đó có 11 PGS, 50 tiến sỹ, 80% CBVC có trình từ đại học trở lên. Nhà trường đang tiến hành đào tạo 899 học viên cao học, 47 Nghiên cứu sinh, 5521 sinh viên đại học. Những kết quả này đã thể hiện chất lượng đào tạo, sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, với nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc không ngừng cải tiến chất lượng giảng dạy, góp phần nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo giáo dục, thể hiện vai trò và trách nhiệm của một trường đại học trước xã hội trong công tác bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Cùng với việc kiên định mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp (Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, cải tiến công tác quản lý...), trong định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới, Nhà trường sẽ gắn kết chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức, công ty, cơ sở sản xuất trong các hoạt động tìm hiểu nhu cầu lao động, bổ sung, điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo cho phù hợp, phối hợp trong công tác thực tập và hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

Với sự nỗ lực của cả nhà trường và bản thân các sinh viên, chắc chắn sẽ tạo được niềm tin của nhà tuyển dụng, cho xã hội và ngày càng có nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm như mong muốn.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV